אין לי אפליקצית  ווטסאפ במכשיר הטלפון ,מה עושים?

 

התקשורת שלנו עם בתי העסק מגובה תמיד במייל כפי שהוגדר במערכת על ידך.

אנו ממליצים מאוד לא לוותר על הווטסאפ המעניק מידיות תגובה למול הלקוחות.