כיצד אחויב אם הצטרפתי במהלך החודש?


 במידה וכרטיס העסק הופיע באתר רק חלק מהחודש. חשבונית חיוב תונפק בחודש העוקב עבור החלק היחסי של החודש.