האם החיוב תופס לי מסגרת בכרטיס האשראי?

 

לא. החיוב מתבצע חודש בחודשו.