האם החיוב תופס לי מסגרת בכרטיס האשראי?

 

לא .החיוב מתבצע חודש בחודשו.