כיצד נתן להחליף את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו מתבצע התשלום?

 

נתן לעדכן פרטי כרטיס אשראי בתפריט בצדו השמאלי העליון של מימשק הניהול תחת "פרטי חשבון".  אפשר לשלם בכל כרטיס אשראי למעט דביט.