כיצד מבטלים מנוי החודשי?


ביטול מנוי נתן לבצע בכל רגע נתון באמצעות כניסה לתפריט בצד שמאל  בראש מימשק הניהול שלכם.