כיצד מתבצע זיכוי במידה והמנוי בוטל?


במקרה של זיכוי החיוב החודשי  יתבצע רק  עבור חלקו היחסי של החודש.