היכן מופיעים נתונים וסטיסטיקות אודות ביצועי הכרטיס שלי?

 

במימשק הניהול תחת "נתונים וסטטיסטיקות" מוצגים נתונים אודות:

 

- נתוני חשיפות הכרטיס שלכם

 

- מספר חוות הדעת שהתקבלו

 

-מספר הפעולות שבוצעו על ידי הגולשים בכרטיס העסק שלכם

 

-יוצגו   מספר הפניות שהתקבלו והאופן בו התקבלו-טופס,טלפון,ליד כללי.