כיצד מוסיפים כתובות סניפי עסק נוספים לכרטיס העסק


הוספת כתובות הסניפים מתבצעת במימשק הניהול:

-עדכון פרטי עסק

- עדכון פרטי התקשרות

הוספת כתובת נוספת (נתן להוסיף גם  טלפון נוסף)