איך משאירים חוות דעת על בית עסק?


הוספת חוות דעת על בית העסק אפשרית ואף רצויה. נתן לעשות זאת בקלות בחלקו העליון של כרטיס בית העסק.  

הדירוג יכול להתבצע הן במלל והן מספרית בדירוג בין 1-5 כוכבים.

במידה ואתם ביישנים נתן להשאיר תגובה בראשי תיבות בלבד .