האם ניתן להוסיף כתובות סניפי עסק נוספים לכרטיס העסק?

הוספת כתובות הסניפים מתבצעת במימשק הניהול:

-עדכון פרטי עסק.

- עדכון פרטי התקשרות.

הוספת כתובת נוספת (נתן להוסיף גם  טלפון נוסף).