מתי נשלחת החשבונית החודשית?

 

החשבונית מוצגת בתפריט הדשבורד ובמקביל נשלחת במייל בתחילת החודש עבור החודש שקדם לה.